Klantenbeoordeling 8,3 Blik op werk
25 jaar ervaring Persoonlijke aandacht Snel herstel naar gezond werken

sWitch-Traject

Het sWitch-Traject van Work Solutions heeft als uitgangspunt dat iedereen anders is. Wij zetten dan ook altijd een traject op maat in. Denk aan een uitgebalanceerde combinatie van training, fysieke en psychische coaching, begeleiding en activering. Zo brengen we de medewerker van verzuim of stagnatie naar werken met plezier.

sWtich traject meeting

De huidige situatie

Te hoge werkdruk, privéomstandigheden, een verstoorde arbeidsrelatie, gezondheidsklachten; wanneer een medewerker langere tijd afwezig is op de werkvloer kan dat allerlei redenen hebben. Snel herstel begint bij het achterhalen van de oorzaak. Is die bekend? Dan is het tijd voor het bepalen van de juiste aanpak.

Switch Traject Automonteur

De gewenste situatie

  • inzicht in, grip op en betrokkenheid bij het re-integratieproces en een goede samenwerking tussen werkgever en medewerker;
  • de beste re-integratiekansen voor de werknemer door goede begeleiding en realistische verwachtingen;
  • de terugkeer van de medewerker als een energieke en gemotiveerde collega.

Wat wij bieden

  • uitgebalanceerde dienstverlening op maat
  • een helder begeleidingstraject waarbij medewerker én werkgever nauw betrokken zijn, onder andere via driegesprekken en duidelijke verslaglegging.
sWitch Traject zwangerschap

De opzet van sWitch

Het startpunt van het sWitch-Traject is een intakegesprek met de medewerker. Zo krijgen we een goed beeld van de knelpunten en drempels. Daarna gaan we aan tafel met de medewerker en de werkgever voor een driegesprek. Samen stellen we een plan van aanpak vast met doelgerichte begeleiding en de juiste mix van werkgerichte training, fysieke en psychologische begeleiding, coaching en bemiddeling.

Gedurende het sWitch-Traject houden we het re-integratieproces, de belastbaarheid van de medewerker en de opbouw in werkhervatting continu in de gaten. Via tussentijdse gesprekken en rapportages blijft de werkgever volledig betrokken.

Na het sWitch-Traject

  • Weet de medewerker hoe hij of zij het maximale uit de persoonlijke mogelijkheden kan halen;
  • Kan hij of zij beter omgaan met onder andere werkdruk en theid en is er een goede samenwerking tussen werkgever en medewerker;
  • Kan de medewerker de eigen invloed goed aanwenden, is hij of zij zelfwerkzaam en zelfredzaam en zich bewust van de juiste balans tussen werk en privé;
  • Weet hij of zij een gezonde werkomgeving te creëren en ontspannen te werken;
  • Zijn er duidelijke afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de medewerker blijft werken met plezier.

 

Download onze brochure en bekijk de tarieven

Het sWitch-traject is er voor iedereen. Wij stellen altijd een traject op maat in. Ontdek wat het sWitch-traject voor jou of voor jouw onderneming kan betekenen en wij zorgen ervoor dat de medewerker van verzuim of stagnatie naar werken met plezier gaat.