Klantenbeoordeling 8,3 Blik op werk
25 jaar ervaring Persoonlijke aandacht Snel herstel naar gezond werken

Kort Traject

Vroeginterventie: heldere probleemanalyse en doelgerichte bemiddeling en begeleiding. Een hoge werkdruk, privéomstandigheden, een verstoorde arbeidsrelatie, gezondheidsklachten. Wanneer in de eerste weken van het verzuim duidelijk is dat een medewerker langer afwezig zal blijven dan verwacht, is het verstandig snel te reageren.

meeting op werk

De huidige situatie

Het Kort Traject van Work Solutions heeft als uitgangspunt dat met een heldere doelgerichte aanpak effectief aan een haalbare oplossing kan worden gewerkt. Herstel van de belastbaarheid en een start van de werkhervatting begint bij het achterhalen van de oorzaak. Het Kort Traject wordt daarom gestart met een gesprek met de medewerker, direct aansluitend vindt een gesprek plaats met de werkgever en vervolgens een driegesprek met werkgever en de medewerker. Zodoende kun je samen aan tafel heldere afspraken maken over het vervolg.

 

stress op werk

De huidige situatie

 • Een medewerker verzuimt een aantal weken
 • Het verzuim van de medewerker dreigt langer te duren dan eerder verwacht.

De gewenste situatie: 

 • Verduidelijking van het probleem door gesprekken op het werk met de medewerker, met de werkgever en een driegesprek met de medewerker en de werkgever samen;
 • Inzicht in, grip op en betrokkenheid bij het re-integratieproces door concrete afspraken en het stimuleren van een goede samenwerking tussen werkgever en medewerker;
 • De beste re-integratiekansen voor de medewerker door gezamenlijk besproken uitgangspunten, door goede begeleiding en een duidelijk toekomstperspectief.

Wij bieden: 

 • Een snel in te zetten begeleidingstraject dat direct duidelijkheid geeft over de te nemen stappen in het re-integratieproces;
 • Een begeleidingstraject waarbij medewerker én werkgever nauw betrokken zijn, door onder andere driegesprekken, concrete afspraken en een duidelijke verslaglegging;
 • Na de intake nog 3 vervolgsessies voor de begeleiding van het re-integratieproces.
blij op werk

De opzet

Het startpunt van het Kort Traject is een intakegesprek dat feitelijk een werkhervattingsgesprek is met de medewerker, of een bemiddelingsgesprek of een coachingsgesprek. Zo krijgen we een goed beeld van de knelpunten en drempels. Direct daarna spreken we met de werkgever en vervolgens gaan we aan tafel met de medewerker en de werkgever voor een driegesprek. 

We verduidelijken gezamenlijk het probleem en het toekomstperspectief en werken samen aan een plan van aanpak waarin duidelijk wordt wat het doel is van het traject.

Door een met werkgever en medewerker vast te stellen opbouwplan voor de werkuren en de werkzaamheden, brengen we in kaart welke stappen nodig zijn voor een duurzaam herstel en een duurzame re-integratie.

Door de inzet van het Kort Traject kan de medewerker weer zo snel als mogelijk duurzaam en met plezier aan het werk.

 

Na het Kort Traject

 • Kan de medewerker weer zijn eigen of aangepaste werkzaamheden uitvoeren;
 • Is een optimale samenwerking tussen werkgever en medewerker besproken;
 • Is de medewerker zich weer bewust van zijn balans en hoe die vast te houden;
 • Weet de medewerker hoe hij zichzelf fit en energiek houdt en ontspannen kan werken;
 • Is duidelijk wat het toekomstperspectief is van de medewerker.

 

Download onze brochure en bekijk de tarieven

Het sWitch-traject is er voor iedereen. Wij stellen altijd een traject op maat in. Ontdek wat het sWitch-traject voor jou of voor jouw onderneming kan betekenen en wij zorgen ervoor dat de medewerker van verzuim of stagnatie naar werken met plezier gaat.