Klantenbeoordeling 8,3 Blik op werk
25 jaar ervaring Persoonlijke aandacht Snel herstel naar gezond werken

Wist je dat

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan ook nog verder oplopen.  Je bent al gauw 2,5 keer het salaris kwijt. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten.  Directe kosten zijn onder andere de verplichte doorbetaling van het loon (70 tot 100%) en kosten voor arbodienstverlening.  Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer.  Voor een indicatie kun je bijvoorbeeld de rekentool gebruiken van verzuimkosten.nl, gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS.  Het gaat natuurlijk om een indicatie, want de exacte kosten kunnen in jouw situatie anders zijn.

Een zieke werknemer

Andere artikelen