Klantenbeoordeling 8,3 Blik op werk
25 jaar ervaring Persoonlijke aandacht Snel herstel naar gezond werken

70% van het verzuim heeft geen medische oorzaak

Bij 70 procent van de langdurige ziekmeldingen spelen, naast gezondheidsproblemen, ook niet-medische factoren een rol. Uit cijfers van Zorg van de Zaak blijkt dat van deze 765.000 langdurige ziekmeldingen ongeveer 30% alleen een medische oorzaak heeft.

Verzuim heeft geen medische oorzaak

Bij de overige 70% (535.500 ziekmeldingen) spelen naast gezondheidsproblemen ook andere kwesties een rol.
Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoringen van de werkrelatie, de werkomstandigheden, de werkplek, dat het werk niet meer matcht met de persoonlijke wensen, of problemen in de thuissituatie.
De inzetbaarheidscoach, jobcoach of re-integratiespecialist van
Work Solutions helpt werkgever en werknemer praktische oplossingen te vinden voor de factoren die de problemen geven.

Naast de aanpak van de gezondheidsklachten, vervult de inzetbaarheidscoach, jobcoach of re-integratiespecialist een brugfunctie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts en kan de re-integratie weer snel vlot getrokken worden.

Andere artikelen