sWitch

sWitchen voor een gezonde balans

Waar ligt de sleutel tot succes?? In onze training gaat u op zoek naar uw persoonlijke speerpunten. Dit doen we aan de hand van het  MMT-model (vereenvoudigde versie). U gaat ervaren hoe gebeurtenissen inwerken op uw lichaam, denkpatroon en relaties.  Concrete en praktische acties zullen leiden tot een succesvolle sWitch! U leert anders omgaan met situaties en daardoor minder stress ervaren. Dit heeft een positief effect op uw gezondheid.