Succes in begeleiding naar werkhervatting met het sWitch-traject

Het sWitch-Traject is een succesvol begeleidingstraject.
Onze succespercentages over afgelopen jaar:

Volledige werkhervatting                                                                       83% 
volledige terugkeer naar eigen werk                                                             60%
gedeeltelijke terugkeer naar eigen werk gedeeltelijk aangepast werk     5%
volledige terugkeer naar ander werk                                                        5%
ander werk na bemiddeling (mediation)                                                         3%
plaatsing naar arbeid (UWV-cliënten)                                                             9%
plaatsing in arbeidgewenningstraject (UWV-cliënten)                                 1%

Gedeeltelijke werkhervatting                                                                  10% 
gedeeltelijk aan het werk                                                                           6%
gedeeltelijke terugkeer naar eigen werk en gedeeltelijk ander werk        4%

Geen succes                                                                                                    7% 
geen succesvol traject of plaatsing – verschillende oorzaken                      4%
geen succesvol traject – naar ander traject                                                      3%